księgi wieczyste Miechów
Już dzisiaj można zamówić Księgę Wieczystą przez Internet w 24 h.

W serwisie można zamówić ODPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ, który zostanie dostarczony do domu lub biura za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera dla ksiąg wieczystych prowadzonych przez:

Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miechowie

pl. Kościuszki 3a
32-200 Miechów

Powyższy Sąd prowadzi i przechowuje Księgi Wieczyste dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów.

ZAMÓWIENIA Ksiąg Wieczystych PRZEZ INTERNET - Jak to działa ?

ZAMÓWIENIE Aby zamówić księgę wieczystą przez Internet prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miechowie trzeba wypełnić formularz zamówienia Księgi Wieczystej (ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE), podając numer posiadanej księgi i adres do wysyłki, sposób zapłaty i dane kontaktowe. Nadto w formularzu zamówienia można podać dane do wystawienia faktury VAT lub można wybrać paragon. Należy zwrócić uwagę na rodzaj wybieranego odpisu gdyż odpis zwykły zawiera aktualne wpisy, zaś odpis zupełny zawiera obok wpisów najnowszych (aktualnych) również wpisy poprzedzające (historyczne) prezentowane na szarym tle.

GDY ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO JUŻ WYSŁANE Po otrzymaniu formularza zamówienia pracownicy serwisu sprawdzą czy Księga Wieczysta o podanym numerze jest prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie - KSIĘGA WIECZYSTA MIECHÓW i dokonają wyceny złożonego zamówienia lub w przypadku księgi elektronicznej program sam dokona wyceny. Następnie pracownicy lub program automatycznie potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany w formularzu e-mail, przesłany e-mail zawierał będzie kwotę do zapłaty oraz dane do przelewu w przypadku wybrania tej formy wniesienia opłat.

POTWIERDZENIE PRZELEWU Gdy zamawiający prześle na e-mail potwierdzenie przelewu pracownicy serwisu opłacą opłatę sądową i pobiorą sądowy odpis Księgi Wieczystej a Następnie papierowy odpis po jego pobraniu zostanie zeskanowany do pliku pdf i wysłany na adres e-mail zamawiającego.

WYSYŁKA ORYGINAŁU Po zeskanowaniu papierowa Księga Wieczysta prowadzonej przez Wydział Zamiejscowy w Miechowie wraz z fakturą VAT lub paragonem wysłany zostanie do klienta pod wskazany adres Pocztą Polską lub kurierem. Przesyłkę z odpisem księgi wieczystej należy odebrać u listonosza, na poczcie lub kuriera. Formę dostawy i adres można wpisać w formularzu zamówienia Księgi Wieczystej. Termin dostarczenia listem wynosi 3 dni zaś kurierem 24h od chwili przesłania potwierdzenia przelewu (w dni robocze). Zapraszamy do skorzystania z innych usług serwisu w analogiczny sposób jak powyżej można na przykład zamówić Zaświadczenie o niekaralności.