Księgi wieczyste etap 2.

Etap 2 - przyjęcie zamówienia i jego potwierdzenie.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza przez zamawiającego pracownicy serwisu www.TanieOdpisy.pl oceniają możliwość realizacji zamówienia oraz dokonują jego całkowitej wyceny w oparciu o wybraną opcję zamówienia odpisu z księgi wieczystej oraz wybrane ewentualne opcje dodatkowe. W przypadku gdy zamówienie może zostać zrealizowane wysyłane jest przez serwis na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z całkowitą ceną usługi oraz w zależności od wybranej opcji dane do wykonania przedpłaty (przelewu).
Gdy zamawiający nie podał w formularzu zamówienia księgi wieczystej adresu e-mail wysyłane jest potwierdzenie w postaci wiadomości sms na podany nr telefonu komórkowego. W przypadku braku danych umożliwiających realizację zamówienia pracownicy serwisu www.TanieOdpisy.pl kontaktują się z zamawiającym na podane numery telefonów w celu uzyskania brakujących danych. Zamówienie, które nie może zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od serwisu oraz zamówienia na księgi które nie zostały przeniesione do systemu ksiąg wieczystych elektronicznych – zmigrowanych, a także zamówienia na księgi, które znajdują się w migracji nie są realizowane. O fakcie nie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz przyczyn takiej decyzji zamawiający zostaje powiadomiony e-mailem.