Księgi wieczyste etap 3.

Etap 3 - pobranie i wysyłka księgi wieczystej.

Realizacja zamówienia sprowadza się do pobrania z urzędu wydającego oryginalne opatrzone pieczęciami i podpisem uprawnionego pracownika odpisu z księgi wieczystej i wysyłki księgi w wybrany przez zamawiającego w formularzu zamówienia sposób. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis www.TanieOdpisy.pl potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail lub fax.
Odpisy z ksiąg wieczystych pobierane są w dni robocze i wysyłane tego samego dnia lub w określonym przez zamawiającego terminie. Zamawiający ma do wyboru wysyłkę listem poleconym priorytetowym, przesyłką pobraniową płatną u listonosza lub kuriera. Odpisy z ksiąg wieczystych wysyłane są pod wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy znajdujący się na obszarze Polski lub Unii Europejskiej.