Spadek

Spadku

Spadek - wpisy spadkobierców do ksiąg wieczystych.
Świadczymy usługę Spadki - polegającą na złożeniu w Sądzie Wieczysto-księgowym w Warszawie przygotowanego w oparciu o uzyskane dane i dokumenty spadkowe, wniosku dotyczącego wpisu spadkobierców w księdze wieczystej po zmarłych członkach rodziny - spadek po rodzicach, ojcu, matce, babci, dziadku, synu, córce.


Opis usługi Spadek.
Usługa Spadek - skierowana jest do klientów indywidualnych, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu chcą złożyć zamówienie, na przygotowanie, wypełnienie i złożenie wniosku o dokonanie wpisu dotyczącego spadku bez wizyty w Sądzie Wieczysto-księgowym. Usługę kierujemy do osób, które odziedziczyły dom, mieszkanie, lokal użytkowy, działkę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inną nieruchomość lub prawo i potrzebują być wpisanymi jako właściciele w księdze wieczystej np. w celu sprzedaży lub darowizny.


Opłata za usługę Spadek.
Za usługę spadku pobierane jest wynagrodzenie w wysokości 150,-zł, przy czym całkowity koszt złożenia stosownego wniosku do księgi wieczystej obejmuje nadto opłatę sądową w formie znaczków sądowych w odpowiedniej wysokości za dokonanie wpisu. Wysokość opłaty sądowej za poszczególne rodzaje wpisów podana została w cenniku. Zamawiający usługę może wybrać formę płatności w postaci przelewu kwoty do zapłaty na konto serwisu lub zapłatę gotówką przy odbiorze wymaganych dokumentów od zamawiającego usługę.


Potwierdzenie dla zamawiającego usługę.
W następstwie złożenia wniosku w Sądzie Wieczysto-księgowym zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku z pieczęciami sądowymi wraz z kserokopiami załączników; na potwierdzeniu wpisany będzie numer wniosku pod którym sprawa o dokonanie wpisu została zarejestrowana w Sądzie oraz wysokość popranej opłaty w znakach sądowych a także data i godzina złożenia wniosku. Numer wniosku pod którym sprawa została zarejestrowana w Sądzie automatycznie ujawniony zostanie w dziale II księgi wieczystej do czasu jego rozpoznania. Złożony wniosek rozpatrzony zostanie po jego zbadaniu przez Sąd, przy czym do czasu jego rozpoznania serwis www.tanieodpisy.pl monitoruje księgę wieczystą i niezwłocznie po dokonaniu przez Sąd wpisu informujemy o tym zamawiającego usługę.


Obszar działania.
Odnośnie składnia wniosków o wpis spadkobierców obszar działania firmy obejmuje Warszawskie dzielnice to jest: Ochota, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Izabelin, Mokotów, Wilanów. Praga-Północ, Białołęka, Targówek, Śródmieście, Wola, Łomianki, Ursynów, Ursus, Włochy, Praga-Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.


Wymagane dokumenty.
Przy realizacji usługi Spadek konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, w której ma zostać dokonany wpis, danych osobowych wszystkich spadkobierców oraz ich podpisów na wnioskach, danych uczestników postępowania oraz przekazanie dokumentów sadowych lub notarialnych postępowanie spadkowe.


Gwarancja serwisu.
Serwis www.TanieOdpisy.pl zapewnia, że posiada stosowną wiedzę i długoletnie doświadczenie odnośnie wpisów spadkobierców w księgach wieczystych oraz, że nasi pracownicy dołożą wszelkich starań aby składane wnioski kierowane były do właściwych ksiąg wieczystych, gdyż weryfikujemy przed złożeniem wniosku czy podany numer księgi wieczystej rzeczywiście jest odpowiedni dla danej nieruchomości. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym, każda przeszkoda do dokonania wpisu uzasadnia oddalenie wniosku bez wzywania do jej usunięcia, jak to miało miejsce poprzednio podczas obowiązywania uchylonego, art. 48 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kiedy to Sąd mógł wyznaczyć wnioskodawcy odpowiedni termin do usunięcia przeszkody, z ważnych powodów termin przedłużyć i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu odmówić dokonania wpisu. W powyższym przypadku nie zwracana jest także wniesiona opłata sądowa.


Uprawomocnienie wpisu spadkobiercy w księdze wieczystej.
Data uprawomocnienia się wpisu w Księdze Wieczystej to 7 gdy wpisy dokonywane są przez referendarza lub 14 dni gdy wpisy dokonywane przez sędziego, od chwili dostarczenia zawiadomienia o dokonaniu przez Sąd wpisu spadkobiercy po tym terminie nie przysługuje właścicielowi i uczestnikom postępowania prawo wniesienia środka odwoławczego (na przykład apelacji, skargi) odnoszącej się do tego wpisu.


Kliknij tu aby zamówić usługę SPADEK